Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan mietteitä kauden 2017 lopulla

 

Jäsenyys vai asiakkuus tennisseurassa
 
Seuramme on ollut valmennuksen ja hallinnon osalta melkoisessa muutoksessa kuluvan vuoden aikana. Ensin Satu Rintala aloitti osa-aikaisena seurasihteerinä opintojensa ohessa. Tehtävää aiemmin hoitanut Merja Laitinen on ollut korvaamattomana apuna Sadun perehdytyksessä. Sen jälkeen päätoimisista valmentajistamme päävalmentaja Mikko Järvenpää ja valmennuspäällikkö Antti Laitinen siirtyivät pääkaupunkiseudun seuroihin valmennustehtäviin. Heidän tehtävänsä osin yhdistettiin ja jaettiin muille valmentajille. Valmennustoiminnan esimiestehtävistä ja hallinnosta sovittiin seurassa jo valmiiksi päätoimisena valmentajana olleen päävalmentajaksi nimitetyn Ville Tuomen kanssa. Anna Muhosen aiempi tuntivalmentajan tehtävä sovittiin muutettavaksi päätoimiseksi. Edellä mainittujen henkilöiden kannalta kyseessä on työpaikalla tapahtuneet isot muutokset ja nyt on aika kiittää kaikkia edellä mainittuja hyvästä tahdosta, joustavuudesta ja jaksamisesta vieläkin käynnissä olevassa muutostilanteessa!
 
Hyvinkään kaupunki ja seura ovat neuvotelleet jo muutaman vuoden ajan Urheilupuiston tennisalueen uudistamisesta. Neuvottelut ovat edenneet erittäin myönteisessä hengessä ja meitä on kuultu suunnittelun eri vaiheissa. Tälle vuodelle kaupungin budjetissa oli varattuna 120 000 euroa suunnittelua ja toteutusta varten. Kaupunki teetti peruskorjauksesta konsulttityönä suunnitelman, joka osaltaan perustui seuramme toiminnallisista tarpeilta lähtevään luonnokseen. Kun julkisuudessa on ollut esillä em. budjettiosuudesta tänä vuonna käyttämättä jäävän osuuden siirto kaupungin muuhun investointiin, on syntynyt myös väärinkäsitystä, että Urheilupuiston kenttien peruskorjauksesta olisi luovuttu. Kaupungin edustajien kanssa on hyvässä yhteisymmärryksessä todettu, ettei tälle vuodelle osoitetun budjetin puitteissa kannata tehdä esimerkiksi pieniä aitojen korjauksia. Minulla on vahva luotto siihen, että kaupunki haluaa saattaa Urheilupuiston kenttien peruskorjauksen maaliin. Vielä tätä kirjoitettaessa ei ole tiedossa olisiko jo ensi vuoden budjetissa varaus töiden aloittamiselle.
 
Olen muutaman kerran 2015 alkaneen puheenjohtajakauteni aikana ollut mukana keskustelussa, jossa keskustelukumppani on kertonut esittävänsä mielipiteensä HyTSin maksavana asiakkaana. Olen tällaisissa tilanteissa esittänyt oman näkökantani, että seura ei ole valmistautunut käsittelemään toimintaan osallistuvia henkilöitä asiakkaina vaan seuran jäseninä. Vaikka meillä on palkattuja valmentajia ja seurasihteeri, niin kaiken nykymuitoisena järjestämämme toiminnan toteuttamiseen osallistuu seurassa tennistä harrastavia henkilöitä. Tällaista vastuuta ottavien jäsentemme työpanos tärkeydestään huolimatta ei aina ole kovin näkyvä. Siksi olen pyrkinyt tuomaan esiin myös näkökulman, että vaikka toiminnassamme joiltain osin olisi toivomisen varaa, niin vaatimus asiantilan kohentasesta kohdistuu myös jonkun muun tennisharrastukseen.
 
Kolmevuotinen kauteni seuran puheenjohtajana päättyy kuluvan vuoden lopussa. Saamieni ennakkotietojen mukaan johtokunta tullee muutoinkin uusiutumaan ainakin jonkin verran. Seuran varapuheenjohtaja Heikki Kulta, sihteeri Toni Rintala ja Timo Karvinen ovat muodostaneet syyskokoukselle henkilövalintoja valmistelevan työryhmän. Koska erityisesti seuran juniorityö tarvitsee seuran luottamushenkilöiden osallistumista ja tukea, olisi mielestäni hyvin tärkeätä, että toiminnassa mukana olevien junioreiden vanhempien ja huoltajien joukosta löytyisi uusia johtokunnan jäseniä. Vinkkejä kannattaa antaa em. työryhmän jäsenille ja toki ehdotuksia voi esittää vasta syyskokouksessa 19.11.2017 klo 18:00 Urheilupuiston Tennisklubilla. Tervetuloa kokoukseen!
 
Jukka Tuomi
Puheenjohtaja

jukka.tuomi@aalto.fi, 0500-713420