Uutinen kokonaan

12.05.2023

Kutsu - Hyvinkään Tennisseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Kategoria: Uutiset

Tervetuloa Hyvinkään Tennisseuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokous pidetään torstaina 25.5.2022 kello 18 Tennisklubilla Urheilupuistossa. Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhdeyden välityksellä. Ilmoittauduthan etukäteen laittamalla viestiä osoitteeseen gabor.lovro@hyts.fi, jotta osaamme lähettää linkin kaikille osallistujille.

Käsiteltävät asiat   

Seuran sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen esityslista

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8.valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9.valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11.kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa mukaan!

HyTS johtokunta